Szkoła jako instytucja oświatowa może zlecić organizację imprezy turystycznej dla swoich uczniów biuru podróży, jednak należy wziąć pod uwagę, że wycieczka musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i trzeba skompletować niezbędne dokumenty z nią związane. 

Jakie formalności należy spełnić przed wysłaniem dzieci na wycieczkę? 


Dokumenty do Kuratorium 

Przy organizacji wycieczki szkolnej wymagane jest złożenie kompletu dokumentu do Kuratorium Oświaty. Niezbędne dokumenty do załatwienia sprawy to: zawiadomienie o wycieczce i imprezie zagranicznej (formularz nr 1), program pobytu i liczba uczniów biorących udział w wycieczce wraz określeniem ich wieku (formularz nr 2). Dodatkowo potrzebna jest lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (formularz nr 3) - dotyczy wyłącznie osób niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE. Dokumenty te należy złożyć do co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem do odpowiedniego Kuratorium. Obowiązek zawiadomienia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny spoczywa na dyrektorze placówki. 


Podstawowe akty prawne 

Dyrektor szkoły podejmuje wszelkie decyzje i dokonuje formalności dotyczących organizacji szkolnych wycieczek w ścisłym odniesieniu do obowiązujących przepisów powszechnych, jak również zapisów statutu szkolnego wewnętrznego regulaminu szkolnego (procedura organizowania wycieczek) i możliwości finansowych wynikających z planu finansowego szkoły. 

Zasady organizowania wycieczek szkolnych wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516). Rozporządzenie to mówi o dopuszczalnych formach działania, jak i sposobie realizacji poszczególnych typów zajęć, w których uczniowie uczestniczą pod czujnym okiem opiekunów nauczycieli. Drugą najważniejszą podstawą prawną w tym przypadku jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150). Szczegółowe warunki i sposób wypełniania zadań szkoły reguluje też kilka innych aktów prawnych, z którymi warto się zapoznać, zwłaszcza: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.); ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - ważne przepisy w zakresie organizacji wycieczek rowerowych; ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - w zakresie czasu pracy nauczycieli. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001 r. organizowanie krajoznawstwa i turystyki przez szkoły i placówki dla uczniów i wychowanków może odbywać się w formach, takich jak: 

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych (np. wycieczka na lekcji historii do muzeum); 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne - w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych (np. wycieczki jednodniowe lub kilkudniowe realizowane zgodnie z przygotowanym w szkole planem wycieczek w ciągu roku szkolnego); 

3) imprezy krajoznawczo-turystyczne - biwaki, konkursy, turnieje itp.; 

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne - w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem; 

5) imprezy wyjazdowe - tj. zielone szkoły, szkoły zimowe (związane z realizacją programu nauczania). 

Pozostałe informacje dotyczące wycieczek i imprez zagranicznych dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty.Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo w czasie podróży należy kierować się przepisami, ale też własnym rozsądkiem. Filmy przedstawiające testy zderzeniowe pojazdów są przerażające, zwłaszcza jeśli w symulacji bierze udział dziecko podróżujące bez fotelika. Pokazują one jaka w tym przypadku ogromna może być skala uszkodzeń ciała. O ile rodzice z reguły prawidłowo dbają o ochronę zdrowia maluchów przewożonych samochodem, to kwestia podróżowania starszych dzieci autokarem budzi już sporo wątpliwości. W tym artykule udzielamy odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z przewożeniem dziecka w autokarze. 

Czy dziecko musi siedzieć w foteliku jadąc autokarem? 

Obowiązująca obecnie ustawa "Prawo o ruchu drogowym" mówi o tym, że nie ma obowiązku podróżowania dzieci w foteliku ochronnym podczas jazdy autokarem - dotyczy to też dzieci poniżej 12 roku życia. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli autokar posiada pasy bezpieczeństwa (wszystkie autokary międzynarodowe są wyposażone w pasy), wówczas jesteśmy zobowiązani do ich użycia. Jeżeli tego nie zrobimy, to policja przeprowadzająca kontrolę może ukarać nas mandatem. 

Dlaczego warto stosować fotelik w autokarze? 

Chociaż dziecko nie musi jechać w foteliku podczas wycieczki autokarowej, to jednak z pewnych powodów warto go stosować. Zwróćmy uwagę, że pasy bezpieczeństwa w autokarze są przygotowane do ochrony dorosłych, a więc ich przypięcie nie zapewnia małym dzieciom takiego samego poziomu bezpieczeństwa. Najmłodsi podróżnicy mogą po prostu wysunąć się z nich podczas zderzenia, a nawet może dojść do skręcenia karku. Zatem zachęcamy do stosowania fotelika w autokarze pomimo braku takiego obowiązku. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale też fotelik zwiększy wygodę dziecka. Mały pasażer będzie zdecydowanie lepiej czuł się jadąc na siedzisku dostosowanym do jego wzrostu i wagi. 

Czy fotelik znajduje się na wyposażeniu autokaru? 

Jeżeli chcemy skorzystać z fotelika dla dziecka w autokarze, musimy pamiętać, że obsługa pojazdu nie ma obowiązku udostępnienia nam fotelika na życzenie. Foteliki dla dzieci nie są częścią standardowego wyposażenia autokaru, a zatem musimy samodzielnie zadbać o fotelik dla naszej pociechy. Możemy natomiast poprosić o pomoc kierowcy czy pilota wycieczki przy instalacji fotelika w autokarze.


Wesołych i pogodnych Świąt Wielkiejnocy! Ciepła, pokoju i odpoczynku. 

PS.my też się regenerujemy i zwiedzamy #świętokrzyskie. Wracamy do was po świętach 


Wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną, zwłaszcza po raz pierwszy jest dużym przeżyciem zarówno dla niego, jak i samych rodziców. Dlatego warto jest dobrze przygotować do niego naszą pociechę oraz przekazać kieszonkowe na „drobne wydatki”. Jaka kwota będzie najbardziej adekwatna?

Wyjazd jednodniowy

Dzieci w zerówce i niższych klasach szkoły podstawowej wyjeżdżają wraz ze swoją grupą rówieśniczą i wychowawcą na ogół na jednodniowe wycieczki szkolne. Na takich wyjazdach dziecku nie będzie potrzebne wiele pieniędzy. Jedynie do plecaka można zapakować smakołyki, które lubi nasza pociecha i podręczny napój, najlepiej w butelce z korkiem niekapkiem, gdyż jest poręczna i wygodna w obsłudze. Nie ma niebezpieczeństwa, że nasz syn lub córka wyleje na siebie napój.

Jeśli chodzi o dziecko w wieku od 8 do około 12 lat, czyli ucznia szkoły podstawowej, całkowicie odpowiednie będzie kieszonkowe rzędu 20-30 zł. To wystarczy na zakup niewielkiej pamiątki, deseru, loda, czy dodatkowego napoju. 50 zł wydaje się już być kwotą odpowiednią dla nastolatka wyjeżdżającego na jeden dzień na wycieczkę szkolną, aby mógł np. pójść z grupą na pizzę czy obiad w restauracji szybkiej obsługi.

Niezależnie od tego ile lat ma nasz syn lub córka nie pakujmy do plecaka zbyt dużo jedzenia – to zbędne obciążenie, a większość tych produktów i tak zapewne wróci do domu. 

Wycieczki kilkudniowe

Nieco więcej pieniędzy daje się jako kieszonkowe na kilkudniowy wyjazd lub na kolonie czy obóz. Instytut Homo Homini przeprowadził na zlecenie firmy Mastercard badanie dotyczące średniej kwoty kieszonkowego, jaką otrzymuje polskie dziecko na dwutygodniowy wyjazd. Była to kwota 220 zł. Jedna trzecia polskich rodziców uważa, że kieszonkowe na taki czas powinno wynosić od 100 do 149 zł, a co piąta osoba daje swoim pociechom od 150 do 199 zł. Tylko 18 proc. wręcza synowi lub córce kieszonkowe rzędu 300-400 zł. 

Tak właściwie to od rodzica, jego możliwości finansowych i umiejętności gospodarowania pieniędzmi przez dziecko zależy, jak wysokie kieszonkowe będzie adekwatne na wycieczkę szkolną.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Klientom i Współpracownikom dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i mnóstwa energii na ciekawe podróże.Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące zasad żywienia i sprzedaży żywności dzieci i młodzieży w szkołach jest oparte na dobrych założeniach – pod względem kreowania w dzieciach prawidłowych nawyków żywieniowych. Jednakże z racji swojej restrykcyjności budzi szereg sprzeciwów. W związku z licznymi zapytaniami, czy normy te obowiązują także na wycieczkach szkolnych, koloniach i obozach sportowych, sprawę postanowiła wyjaśnić Polska Izba Turystyki.

Wykładania zgodna z prawem

Złożona w tym temacie interpelacja, pozwoliła na szczegółowe wyjaśnienie spornych kwestii. Jak podaje w niej Minister Zdrowia, jedzenie podawane na wycieczkach szkolnych, koloniach i obozach sportowych nie jest objęte zasadami rozporządzenia. Jednocześnie Minister Zdrowia zaapelował, by śniadania czy obiady podawane podczas obozów, wycieczek oraz innych form edukacji poza podstawową jednostką systemu oświaty propagowały zdrowe nawyki żywieniowe.

Co to oznacza w rzeczywistości? Organizowane przez nasze biuro podróży wyjazdy dla dzieci i młodzieży opierać będą się na rozsądnym i dobrze zbilansowanym jadłospisie, jednakże bez ścisłego trzymania się wytycznych Ministra Zdrowia. Dokładamy wszelkich starań, by oferowane posiłki odznaczały się doskonałym smakiem i odpowiednią wartością odżywczą. Jest to to możliwe dzięki współpracy z wyłącznie sprawdzonymi i renomowanymi obiektami hotelowymi i gastronomicznymi.

Odpoczynek od różnych ograniczeń

Warto zwrócić uwagę na to, iż czas obozów, kolonii, wyjazdów wakacyjnych i innych form wypoczynku powinien dawać wytchnienie i dobrze nastrajać np. do ponownego powrotu do szkoły. W związku z tym, mając na szczególnej uwadze dobro i zdrowie naszych podopiecznych staramy się zapewnić im poczucie beztroskiego i obfitującego w pełnię smaku wypoczynku. Trzymając się ściśle reguł wspomnianego rozporządzenia, było by to niezwykle trudne a nawet niewykonalne, szczególnie ze względu na mocne ograniczenia dopuszczalnych składników – z przyprawami i cukrem na czele. Rodzicu, nauczycielu – powierzając nam organizację wyjazdu dla swoich podopiecznych i zapewniacie im komfort, na który zasłużyli miesiącami ciężkiej nauki.

Wyjazd dziecka w nowe miejsce na kilka dni bez rodziców to zarówno, dla niego samego, jak i dla nich, ogromne przeżycie. Zielona szkoła to źródło niezwykłych doświadczeń, a także możliwość nabycia przydatnych umiejętności. Dziecko uczy się odpowiedzialności za siebie i za grupę. Samodzielnie szkoli się w organizacji i rozporządzaniu tym, co ma przy sobie.

Drobne rady nie od parady

Zanim przeczytasz o tym, co powinno znaleźć się w Niezbędniku Małego Podróżnika, pamiętaj o kilku istotnych sprawach. Po pierwsze, bardzo ważne jest, aby podczas pakowania było obecne dziecko. Wspólne przygotowania pomogą mu zapamiętać wszystkie rzeczy, które będzie miało ze sobą. To także okazja do tego, by wziąć pod uwagę zdanie dziecka dotyczącego np. kwestii ubrania na dyskotekę czy ulubionej maskotki.

Dostosuj wielkość bagażu do ilości dni w których trwa wycieczka. Przeładowanie torby nie dość, że utrudni dziecku znalezienie potrzebnych rzeczy, to w dodatku sam bagaż będzie dla niego zbyt ciężki. Dobierając ubrania i obuwie pamiętaj, że dziecko w trakcie wycieczki będzie potrzebowało komfortu i swobody - zapakuj wygodne buty i rzeczy, które będą mogły się pobrudzić. 

Niezależnie od miejsca, w jakim dziecko będzie przebywać, będzie potrzebowało drobnych dokumentów np. legitymacji szkolnej uprawniającej do zniżkowych przejazdów, podręcznego plecaka, do którego będzie mogło zabrać prowiant, picie czy kurtkę oraz kieszonkowe. 

Ostatnią kwestią są lekarstwa. Jeśli dziecko choruje i musi regularnie brać leki, pamiętaj, żeby zapakować mu ich wystarczającą ilość oraz poinformować o tym fakcie organizatora np. biuro podróży.

Podstawowy ekwipunek

W podróżniczym niezbędniku powinny się znaleźć: ręcznik, kosmetyczka z przyborami do mycia włosów i zębów, szczotka lub grzebień, chusteczki higieniczne, pidżama, klapki/kapcie do chodzenia po ośrodku, bielizna na zmianę, torebka na brudne ubrania, dres, bluzki z krótki i długim rękawem, przynajmniej jedna para krótkich spodenek i długich spodni, wygodne obuwie, podręczny plecak, okrycia głowy, kurtka przeciwdeszczowa, piórnik.

Zielona szkoła nad morzem

Każde miejsce posiada swoją specyfikę. Morski klimat kojarzy się z ładną pogodą i kąpielą w morzu. Warto wyposażyć dziecko w strój kąpielowy, okulary do pływania, czepek i dodatkowy ręcznik, a także w krem z odpowiednim filtrem UV. Nie zapomnij o nakryciu głowy, letnich ubraniach i sandałkach. 

Zielona szkoła w górskich miejscowościach

Górzysty teren potrafi skrywać wiele niespodzianek, a pogoda zmienia się w mgnieniu oka. Dlatego zaopatrz dziecko w wygodne i nieprzemakalne buty. Jeśli program wycieczki przewiduje chodzenie po górskich szlakach, obuwie powinno zakrywać, a przynajmniej usztywniać kostkę. Ze względu na zmienną pogodę, dziecko powinno mieć przy sobie zarówno kurtkę przeciwdeszczową, jak i kremy z filtrem UV oraz czapkę.